دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سمینار خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود در کودکان و نوجوانان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۸ | 
به استناد صورتجلسه کمیته تخصیص امتیاز مورخ 1397/01/18 در خصوص تخصیص امتیاز به برنامه خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود در کودکان و نوجوانان که
به مدت 
روز از تاریخ 1397/02/19 لغایت 1397/02/20 توسط مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار می گردد؛ به استحضار می
رساند که اعطای امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه و اخذ مبلغ حق ثبت نام از آنها طبق جدول ذیل به عنوان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مورد تایید می باشد 

تذکر 1: هرگونه تغییر در مشخصات برنامه فوق الذکر فقط با مجوز اداره کل آموزش مداوم مجاز خواهد بود 
تذکر 2: گواهی شرکت مشمولین در صورت صدور از طریق سامانه دارای اعتبار بوده و گواهی های دستی صادره فاقد اعتبار می باشد 
تذکر3: با توجه به مفاد بخشنامه شماره 938/504/د مورخ 24/12/1390 حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از اجرای برنامه نسبت به تکمیل لیست شرکت ‌کنندگان و درج
امتیاز آنها اقدام گردد. ثبت مشخصات و امتیاز شرکت کنندگان پس از این زمان حداکثر تا 70 روز پس از اجرای برنامه برای مرکز مجری با لحاظ نمودن امتیاز منفی در اعتبا
بخشی مقدور و پس از آن سامانه مسدود و درج امتیاز میسر نمی باشد
.

تعداد شرکت کنندگان در برنامه: 100 
شناسه برنامه: 114154 
کد سازمان برگزار کننده: 11647 
الویت: الویت عادی
 
نــام رشــته امتیـــاز هزینه مجموع
[1725] روانپزشکی* | تخصص 5 0
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا 5 0
[1137] روانشناسی بالینی | کارشناسی 5 0
[1431] روانشناسی بالینی | کارشناسی ارشد 5 0
[1143] روانشناسی عمومی | کارشناسی 5 0
[1142] مشاوره | کارشناسی 5 0
[1492] روانشناسی عمومی | کارشناسی ارشد 5 0
[1465] مشاوره | کارشناسی ارشد 5 0
[14130] روانشناسی تربیتی | کارشناسی ارشد 5 0
[19120] روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | دکترا 5 0
[1152] روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | کارشناسی 5 0
[14122] روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | کارشناسی ارشد 5 0
[1464] روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | کارشناسی ارشد 5 0
[1133] رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی | کارشناسی 5 0
[1466] پیشگیری از آسیب های اجتماعی | کارشناسی ارشد 5 0
[1126] مددکاری اجتماعی | کارشناسی 5 0
[1954] مطالعات اعتیاد | دکترا 5 0
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 3.5 0
[17115] کودکان | تخصص 3.5 0
[2027] اعصاب کودکان | فوق تخصص 3.5 0
[20305] روانپزشکی کودک و نوجوان | فوق تخصص 3.5 0
[20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 3.5 0
[2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 3.5 0
[1110] پرستاری* | کارشناسی 2.5 0
[14100] پرستاری اورژانس | کارشناسی ارشد 2.5 0
[14106] پرستاری کودکان | کارشناسی ارشد 2.5 0
[14107] روان پرستاری | کارشناسی ارشد 2.5 0
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.5 0
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.5 0

 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 712 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر