مرکز تحقیقات بهداشت روان- [اخبار پایگاه]
کسب رتبه برتر مرکز تحقیقات بهداشت روان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | 

در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی از طرف وزارت بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت روان در بین مراکز تحقیقاتی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول را کسب کرد. 

انتخاب شایسته این مرکز را به تمام اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران عزیزی که در اتخاذ این رتبه سهیم بودند، تبریک می گوییم و امیدواریم در زمینه ارتقای بهداشت روان کشور نقش موثری داشته باشیم.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت روان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=83.30083.35725.fa
برگشت به اصل مطلب