مرکز تحقیقات بهداشت روان- [اخبار پایگاه]
سمپوزیوم تغییر پیرنگ در روایت گرگ مرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | 
در صدمین سالگرد انتشار گرگ مرد مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره ی هم آوا و انستیتو روانپزشکی تهران برگزار میکند: مشهورترین قصه زیگوند فروید و مردی که نقش گرگ مرد را بازی کرد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت روان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=83.30083.66681.fa
برگشت به اصل مطلب