دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 74971
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 11223
بازدیدهای روز جاری: 11223
کاربران حاضر در پایگاه: 0
به روزرسانی: 1399/8/27

پروژه‌های مرکز تحقیقات

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

عنوان
مجری 
تاریخ تصویب 
وضعیت 
دکتر کاشانی نسب
 ۹۸
در حال اجرا
دکتر بیرشک
 ۹۸
در حال اجرا
دکتر شالبافان
 ۹۸
در حال اجرا
دکتر شوشتری
 ۹۸
در حال اجرا
بررسی کیفی مسائل و نیازهای کودکان خیابان از دیدگاه خود آن‌ها
دکتر شوشتری
 ۹۷
در حال اجرا
اثر بخشی برنامه توانمند سازی برای مقابله‌ بر کاهش پرخاشگری در کودکان
دکتر حبیبی
 ۹۷
در حال اجرا
بررسی نقش عوامل فراتشخیصی در اختلال بی‏خوابی مزمن
دکتر حبیبی
 ۹۷
در حال اجرا
نقش واسطه ای ملالت و سرگردانی ذهنی در رابطه بین شایستگی تکاملی و تمایل به مصرف مواد در دانشجویان
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
 ۹۷
در حال اجرا
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تاب‌آوری در نوجوانان ایرانی 
دکتر عاقبتی
 ۹۷
در حال اجرا
مرور سیستماتیک پرسشنامه های مرتبط با معنویت در زبان فارسی و خصوصیات روان سنجی آنها
دکتر قالیچی
 ۹۷
در حال اجرا
تدوین و بررسی روانسنجی پرسشنامه حفظ کرامت بیماران روانپزشکی در زمان بستری
دکتر رنجبر
 ۹۷
در حال اجرا
هنجاریابی مقیاس های سنجش تکنواسترس و عدم امنیت شغلی مزمن: بررسی روابط چندگانه
دکتر حبیبی
 ۹۷
در حال اجرا
تاثیر طلاق والدین بر باورهای بنیادین، مشکلات رفتاری هیجانی و معنای جدایی و زندگی مشترک در کودکان ۸ تا ۱۲ سال
دکتر عاقبتی
 ۹۷
در حال اجرا
روایت پژوهی تراجنسیتی ها: یک پژوهش انسان شناختی در تهران
دکتر رنجبر
 ۹۷
در حال اجرا
بررسی تاثیر بسته آموزشی مهارتهای زندگی بر سلامت عمومی و فرسودگی شغلی و کیفیت خواب در تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی: یک مطالعه quasi- experimental
دکتر شیرزاد
 ۹۷
در حال اجرا
اثربخشی GRANISETRON به عنوان درمان کمکی در اختلال وسواسی-جبری:یک مطالعه¬ی دوسو بی خبر تصادفی¬شده با کنترل دارونما
دکتر شالبافان
 ۹۷
در حال اجرا
نقش متغیرهای روانشناختی در تبعیت از رژیم دارویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی
دکتر صابری زفرقندی
 ۹۷
در حال اجرا
درمان طرحواره هیجانی افزوده شده به رویارویی و پیشگیری از پاسخ در بیماران مقاوم به درمان مبتلا به اختلال وسواسی – جبری: امکان پذیر بودن و اثربخشی مطالعه مقدماتی
عباس رمضانی فرانی
 ۹۷

در حال اجرا
اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر نظریه ذهن و عملکرد نوروپیسکولوژیک در اختلال اضطراب اجتماعی
محمود دهقانی
۹۷
در حال اجرا
ثربخشی درمان از طریق کاهش افکار خطر بر کاهش علائم بیماران مبتلا به اختلال وسواسی - جبری
دکتر رمضانی فرانی
۹۷
در حال اجرا
بررسی مشخصات روانسنجی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای DSM-۵(R)- نسخه بالینگر (SCID-۵-CV) در جمعیت بیماران مبتلا به اختلال‏های روانپزشکی شهر تهران
دکتر شعبانی
۹۶
در حال اجرا
طراحی برنامه ثبت اختلالات طیف اوتیسم
دکتر حکیم شوشتری
۹۶
درحال اجرا 
تبیین فرایند اثرگذاری برنامه‌ریزی درسی پنهان بر شکل‌گیری هویت حرفه ای دستیاران روانپزشکی
دکتر افتخار
۹۶
در حال اجرا
برنامه ثبت اختلال هویت جنسی
دکتر افتخار
۹۶
در حال اجرا
 تحلیل روانسنجی ویراست دوم چک لیست نشانگان وسواسی-اجباری ییل-براون
دکتر اصغرنژاد
۹۶
در حال اجرا
عنوان طرح : بررسی طرحواره های نژادی و فرهنگی کودکان سنین ۷ تا ۱۱ سال شهر تهران
دکتر دهقانی
۹۶
در حال اجرا
عنوان طرح : اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر اهمال کاری و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر عاشوری
۹۶
در حال اجرا
انطباق و هنجاریابی مقیاس خودگزارشی بزرگسالان ایشنباخ ( ASR) : مشکلات رفتاری سنین ۱۸-۵۹ سال
دکتر حبیبی
۹۶
در حال اجرا
طراحی و تدوین ابزار سنحش سرمایه اجتماعی اعضای هیات علمی در محیط آکادمیک
دکتر قالیچی
۹۶
در حال اجرا
بررسی میزان اثربخشی آموزش توسط همتایان بر رفتارهای پرخطر، خطرپذیری و مشارکت در تست غربالگری HIV
دکتر افتخار
۹۶
درحال اجرا
 ﺗﺄﺛﻴﺮ توان‌بخشی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ پایدار و کاهش تکانشگری در کودکان دارای اﺧﺘﻼلADHD
دکتر شوشتری
۹۶
درحال اجرا
بررسی اپیدمیولوژیک (ویژگی های دموگرافیک) افرادی که مبتلا به اختلالات هویت جنسی هستند در دو مرکز ایران بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶
دکتر افتخار
۹۵
خاتمه یافته
بررسی مقایسه‌ای تصویر ذهنی از بدن و تجربه رابطه جنسی قبل و بعد از عمل تغییر جنسیت در تراجنسیتی‌ها: یک مطالعه ترکیبی
دکتر رنجبر
۹۵
درحال اجرا
هنجاریابی پرسشنامه مختصر- نظارت بر مشکلات رفتاری- فرم نوجوان (BPM) در ایران
دکتر عاشوری
۹۵
درحال اجرا
ویژگی های روانسنجی و هنجاریابی نسخه ی فارسی فرم کوتاه پرسشنامه ی ضریب طیف اتیسم  (AQ-۲۸)
دکتر عاشوری
۹۵
درحال اجرا
تجربه زنان تن فروش تهران از چالش‌ها و موانع دریافت خدمات حمایتی و مشاوره پیشگیری از HIV
دکتر افتخار
۹۵
درحال اجرا
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سرشت و منش کودکان (JTCI) در دانش آموزان مقطع ابتدایی ۹-۱۲ ساله شهر تهران
دکتر عاشوری
۹۵
درحال اجرا
ترجمه و روانسنجی پرسشنامه کیفیت عملکرد جنسی
دکتر افتخار
۹۵
خاتمه یافته
بررسی اثربخشی درمان بافشار مثبت راه هوایی(PAP) برعملکرد اجرایی( تکانشگری وحل مساله وبرنامه ریزی و زمان واکنش ) حافظه،توجه و تمرکز و شاخص کیفیت خواب در بیماران مبتلا به سندرم آپنه انسدادی خواب
دکتر علوی
۹۵
خاتمه یافته
تبیین دیدگاه خانواده های بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در خصوص ماهیت بیماری و عدم پذیرش درمان دارویی
دکتر شعبانی
۹۵
خاتمه یافته
بررسی پایایی و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی اذیت شدن-تجدید نظر شده Teasing Questionnaire-R 
دکتر شوشتری
۹۵
خاتمه یافته
طراحی و روانسنجی مقیاس اعتیاد به تلفن هوشمند فارسی 
دکتر افتخار
۹۵
خاتمه یافته
بررسی اعتبار سازه پرسشنامه استفاده مشکل‌ساز از اینترنت در دانشجویان شهر تهران در سال ۱۳۹۵ 
دکتر افتخار
۹۵
خاتمه یافته
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT ) در مقایسه با درمان CBT ، بر خشم و روابط میان فردی مردان دانشجو
دکتر عاشوری
۹۴
درحال اجرا
بررسی شیوع و شدت اعتیاد به اینترنت و بازی‏های رایانه‏ای در دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی ایران 
دکتر ناصربخت
۹۴
خاتمه یافته
 بررسی پایایی ، روایی پرسشنامه MoCA) Montreal Cognitive Assessment ) در سالمندان ایرانی 
دکتر ملکوتی
۹۴
خاتمه یافته
 ترجمه و روانسنجی ابزار رابطه جنسی سایبری 
دکتر افتخار
۹۴
خاتمه یافته
تعیین کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش مشکلات روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
دکتر محمدیان
۹۴
خاتمه یافته
مقایسه اثربخشی افزودن دزیپرامین در میل به مصرف بیماران وابسته به متامفتامین تحت درمان با برنامه ماتریکس 
دکتر احمدخانیها
۹۴
خاتمه یافته
بررسی هزینه ـ اثر بخشی خدمات درمان وابستگی به مواد مخدر(اپیویید ها) در کشور
دکترناصربخت
۹۴
خاتمه یافته
بررسی اعتبار و روایی مقیاس پیگیری خودکشی شیهان (S-STS)
دکتر عاشوری
۹۴
خاتمه یافته
هنجاریابی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی صفات هوش هیجانی نوجوانان (TEIQue-ASF) در ایران
دکتر عاشوری
۹۳
خاتمه یافته
مقایسه وضعیت عملکرد جنسی زنان مبتلا به چاقی با گروه کنترل 
دکتر افتخار
۹۳
خاتمه یافته
تبیین مدل توصیفی پلی فارماسی در سالمندان ایرانی : یک مطالعه ترکیبی 
دکتر ملکوتی
۹۳
خاتمه یافته
بررسی مقایسه اثر دو شکل دارویی درمان اعتیاد(قرص و شربت متادون) در مراکز درمانی ترک اعتیاد شهر تهران در سال ۹۱ با استفاده از روش متقاطع کور شده
دکتر قالیچی
۹۳
خاتمه یافته
هنجاریابی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی صفات هوش هیجانی برای بزرگسالان (TEIQue) در ایران 
دکتر عاشوری
۹۳
خاتمه یافته
بررسی ارتباط اختلال وسواسی-جبری در کودکان ۴تا ۱۱ ساله با صفات شخصیتی وسواسی-جبری در مادران آنها
دکتر حکیم شوشتری
۹۳
خاتمه یافته
مرحله سوم ارزیابی طولی وضعیت بالینی بیماران مبتلا به ختلال دوقطبی نوع یک
امیر شعبانی
۹۳
خاتمه یافته
بررسی عوامل موثر در فرآیند تصمیم گیری برای اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی
دکتر شعبانی
۹۳
خاتمه یافته
بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش سطوح افسردگی و اضطراب و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در مقایسه با گروه کنترل
دکتر اصغرنژاد
۹۳
خاتمه یافته
بررسی فرسودگی شغلی در پرستاران بخشهای روانپزشکی در مقایسه با بخش های جراحی و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و هوش معنوی
روح الله صدیق
۹۳
خاتمه یافته
بررسی اثربخشی پیگیری تلفنی بر دفعات و طول مدت بستری مجدد و شدت سایکوپاتولوژی بیماران مبتلا به اختلال شدید روانپزشکی
احمد حاجبی
۹۳
خاتمه یافته
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT ) در مقایسه با درمان CBT بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
دکتر اصغرنژاد
۹۳
خاتمه یافته
مقایسه ی سبک شناختی وابسته/ غیر وابسته به زمینه در بیماران با اختلال وسواسی جبری با افراد سالم
دکتر  کشاورز
۹۳
خاتمه یافته
مقایسه شدت علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی با سایکوز طول کشیده ی ناشی از مصرف آفتامین
دکتراحمدخانی ها
۹۳
خاتمه یافته
بررسی میزان استفاده از خدمات سلامت روان در اقدام کنندگان به خودکشی با استفاده از دارو ارجاع شده به بیمارستان لقمان
دکتر جلالی ندوشن
۹۳
خاتمه یافته
تبیین مشکلات خانواده ها در مدیریت بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک
دکتر شعبانی
۹۳
خاتمه یافته
ارزیابی سلامت روان در بیماران بستری شده با تشخیص سایکوز ناشی از متامفتامین در بیمارستان روانپزشکی ایران پس از ۲ تا ۵ سال
دکتر احمدخانیها
۹۳
خاتمه یافته
 تعیین حساسیت و ویژگی پرسشنامه اختلال خلقی  (MDQ ) و مقیاس تشخیصی  طیف دوقطبی (BSDS) برای غربالگری اختلالات دوقطبی در بیماران مبتلا به MS
دکتر شعبانی
۹۳
خاتمه یافته
مقایسه عوامل مستعدکننده اسکیزوفرنیا و اختلال سایکوتیک طول‌کشیده ناشی از متامفتامین
حمیدرضا احمدخانیها
۹۲
خاتمه یافته
بررسی ابعاد شخصیتی، سرشت و منش، عزت نفس و افکار خودکشی در افراد دچار اختلال هویت جنسی و مقایسه آن با گروه شاهد
دکتر علوی
۹۲
خاتمه یافته
بار بیماری تجربه شده در خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و عوامل مرتبط با آن
احمد حاجبی
۹۲
خاتمه یافته
مقایسه نسبت شیوع اختلال نقص توجه - بیش فعالی بزرگسالان در میان اقدام کنندگان به خودکشی ارجاع شده به بیمارستان لقمان با گروه شاهد
دکتر شوشتری
۹۲
خاتمه یافته
بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی اضطراب سالمندی (Geriatric Anxiety Inventory ) 
دکتر ملکوتی
۹۲
خاتمه یافته
ترجمه و ارزیابی روایی و پایایی فرم کوتاه ابزار ارزیابی نیاز کمبرول (CANSAS) بر روی بیماران دچار اختلالات شدید روانی 
دکتر علوی
۹۲
در حال اجرا
مقایسه ی اختلالات روانپزشکی محور I و II در اقدام کنندگان به خودکشی با گروه کنترل
دکتر ملکوتی
۹۲
خاتمه یافته
بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه ذهن‌آگاهی پنج عاملی
دکتر اصغرنژاد
۹۲
خاتمه یافته
طراحی بسته درمانی ذهن آگاهی بر اساس معنویت و فرهنگ ایرانی و ارزیابی آن بر افسردگی، اضطراب و گرایش به مواد مخدر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر بوالهری
۹۲
خاتمه یافته
مدل‌یابی سلامت روانی از دیدگاه روانپویشی: رابطه روابط ابژه، توانمندی ایگو، مکانیزم‌های دفاعی با سلامت روان
دکتر عاطف وحید
۹۲
خاتمه یافته
جنبه‌های شناختی تصویر بدن: بومی‌سازی و ارزیابی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌های تحریف‌های شناختی و راهبردهای مقابله‌ای تصویر بدنی 
دکتر بیرشک
۹۲
خاتمه یافته
شناخت الگوهای رفتاری و تعیین میزان شیوع سوء‌‌مصرف مواد در بین جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌های تهران و ایلام در سال ۱۳۹۰
دکتر احمدخانیها
۹۲
خاتمه یافته
بررسی اثر مداخلات پیشگیرانه اورژانس اجتماعی و خدمات پیگیری تلفنی بر رفتارهای خودکشی، در بیمارستان بهارلو و لقمان حکیم، تهران، ۱۳۹۳-۱۳۹۲
قنبری بهروز
۹۲
خاتمه یافته
پایش و ارزیابی انواع گروه درمانی‌های مبتنی بر شواهد در مراکز درمان اعتیاد 
دکتر لواسانی
۹۱
خاتمه یافته
بررسی ارتباط خشونت رسانه های الکترونیکی و میزان نظارت والدین بر استفاده از این رسانه ها، در بروز رفتارهای خشن و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم و سوم راهنمایی شهر تهران  
دکتر شوشتری
۹۱
خاتمه یافته
 بررسی اثربخشی روایت درمانی مواجهه ای در نمونه ای از زنانی که در معرض سوء رفتار (فیزیکی، روانی و جنسی) از سوی شریک زندگی خود قرار دارند
دکتر رسولیان
۹۱
خاتمه یافته
 بررسی شناخت و دیدگاه  نوجوانان، والدین، معلمین، و متخصصین اطفال  در زمینه اشتیاق برای درمان اختلال بیش فعالی- نقص تو
دکتر شوشتری
۹۱
خاتمه یافته
تبیین تجربیات  والدین افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به انستیتو روانپزشکی تهران در سال ۹۱  از هویت جنسی و تغییر جنسیت فرزندشان (مطالعه کیفی)  
  افتخار اردبیلی مهرداد
۹۱
خاتمه یافته
بررسی اثر افزایش ال کارنیتین بر تخفیف علایم بیش فعالی کم توجهی کودکان و نوجوانان ایرانی که تحت درمان با متیل فنیدیت هستند، کار آزمایی بالینی تصادفی دو سو کور 
دکتر شیرازی
۹۱
خاتمه یافته
ویژگی شغلی ، سلامت روان ،کیفیت زندگی  و شاخص توانایی شغلی کارگران زن شاغل در صنایع غذایی کرج در سال ۹۱  
نجومی مرضیه
۹۱
خاتمه یافته
بررسی میزان شیوع اهمال¬کاری رفتاری،تصمیم گیری و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران   
دکتر غرایی
۹۱
خاتمه یافته
مقایسه اثر درمانی کمکی پیراستام با دارو نما ی افزوده شده برمتیل فنیدیت در تخفیف علائم اختلال بیش فعالی کم توجهی کودکان ونوجوانان ایرانی ، کار آزمایی بالینی تصادفی دو سو کور  
شیرازی الهام
۹۱
خاتمه یافته
بررسی پایایی و روایی و نقطه برش پرسشنامه غربالگری(MOCA) در مبتلایان به دمانس در ایران
دکتر ملکوتی
۹۱
خاتمه یافته
بررسی مضمون مرکزی ارتباط تعارضی و سبک روابط موضوعی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و مقایسه آن با افراد غیر افسرده  
فتحعلی لواسانی فهیمه
۹۱
خاتمه یافته
فراوانی مصرف غیر پزشکی متیل‌فنیدیت(ریتالین) در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی تهران و نگرش نسبت به مصرف آن 
دکتر شریعت
۹۱
خاتمه یافته
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقایسه با دارودرمانی و ترکیب این دو درمان بر بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی
دکتر غرایی
۹۱
خاتمه یافته
تأثیر آموزش گروهی والدین در زمینه اتیسم بر سلامت روان والدین و کاهش مشکلات مبتلا به اتیسم  
دکتر شوشتری
۹۱
خاتمه یافته
بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش مقیاس کمی چک‌لیست اتیسم در کودکان نوپا (Q-CHAT)
محمدیان مهرداد
۹۰
خاتمه یافته
مقایسه اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه مدت در برابر دارودرمانی در کاهش علائم و نشانه‌های اختلال فوبی اجتماعی
دکتر مهریار ندر محمدی
۹۰
خاتمه یافته
بررسی میزان پاسخ دهی (Responsiveness ) پرسشنامه ارزیابی کننده کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرولاپس یوروژنیتال-P-QOL دربیماران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان اکبر آبادی در سال ۹۱
دکتر نجومی 
۹۰
خاتمه یافته
بررسی ارتباط تجربه خشونت خانگی توسط پزشکان و پرسشگری از مراجعین درباره خشونت خانگی علیه زنان در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ 
آزاده جودکی
۹۰
خاتمه یافته
بررسی همبودی بین اختلالات روانپزشکی محور I و II و ارتباط آنها با سایکوپاتی در زندانیان مرد استان تهران
دکتر عاطف وحید
۹۰
خاتمه یافته
بررسی فراوانی بین اختلالات روانپزشکی محور I و II و ارتباط آنها با سایکوپاتی در زندانیان زن استان تهران
دکتر شریعت
۹۰
خاتمه یافته
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه نگرش دارویی در بیماران دوقطبی نوع ۱ مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی ایران
دکتر بهنام شریعتی(دکتر شعبانی)
۹۰
خاتمه یافته
بررسی میزان رعایت درمان و تغییرات آن در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع ۱ طی پیگیری یکساله در بیمارستان روانپزشکی ایران
دکتر سحر حسنی(دکتر شعبانی)
۹۰
خاتمه یافته
تعیین فراوانی سایکوز به دنبال مصرف مواد در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان روانپزشکی نواب صفوی در سال ۸۹
دکتر مهر علی‌زاده
۹۰
خاتمه یافته
بررسی میزان و عوامل موثر بر تغییر تشخیص اختلالات خلقی به اسکیزوفرنیا پس از ۵ سال
رضا معصومی
۹۰
خاتمه یافته
تعیین فراوانی اختلالات روانی در بیماران مبتلا به اختلالات کف لگن مراجعه کننده به درمانگاه کولورکتال بیمارستان رسول اکرم در سالهای ۹۰-۹۱
دکتر نوحه سرا
۹۰
خاتمه یافته
بررسی پایایی و روایی و تعیین نقطه برش Mini  cog test  nv  در بیماران مبتلا به دمانس آلزایمر ایرانی
مهسا اصغری
۹۰
خاتمه یافته
بررسی پایایی و روایی و نقطه برش فرم فارسی تست غربالگری AD۸ در بیماران مبتلا به دمانس آلزایمر ایرانی
حمیده رعیتی
۹۰
خاتمه یافته
بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های همدلی (empathy ) با بیماران در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مریم محسنیان 
۹۰
خاتمه یافته
بررسی ارتباط سلامت روان مادران با ابتلاء فرزندشان به اختلال بیش فعالی- نقص توجه  
ندا سادات رضوی
۹۰
خاتمه یافته
بررسی ارتباط بین شدت افسردگی، اضطراب و افسردگی- اضطراب با سوگیری توجّه نسبت به محتوی هیجانی در دانشجویان
دکتر غرایی
۹۰
خاتمه یافته
مقایسه وی‍ژگی‌های بالینی و دموگرافیک مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستان روانپزشکی ایران در ۲ گروه مهار شده و مهار نشده بین سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۸
احسان رحیم پور
۹۰
خاتمه یافته
بررسی فراوانی اختلالات همبود محور یک در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بستری در بخش روانپزشکی بیمارستانهای ایران و رسول اکرم در سال ۸۹و۹۰ و رابطه با آن ویژگیهای جمعیت‌شناختی بیماران
دکتر حاجی اسدی
۹۰
خاتمه یافته
بررسی تاثیر آموزشی الکترونیک رابطه پزشک و بیمار در میزان همدلی دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی مدت یک سال 
دکتر بهزادی پور
۹۰
خاتمه یافته
بررسی الگوی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و مصرف‌کننده مواد مراجعه‌کننده بیمارستان روانپزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران و بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
دکتر پایکاری(احمدخانیها)
۹۰
خاتمه یافته
بررسی ویژگیهای شخصیتی و میزان سوء مصرف متیل فنیدیت در دستیاران دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسام(رسولیان)
۹۰
خاتمه یافته
بررسی علائم روانپزشکی بین اپیزودهای خلقی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بستری در بیمارستان روانپزشکی ایران در سالهای ۸۷-۸۹
دکتر کهوکهر(شعبانی)
۹۰
خاتمه یافته
بررسی کارایی نسخه تغییریافته برنامه بازگشت به اجتماع در ایران در جلوگیری از عود، پذیرش دارویی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا
دکتر جلالی
۹۰
خاتمه یافته
مقایسه علائم سایکوز ناشی از مت‌آمفتامین با علایم سایکوز بیماران اسکیزوفرنیا در بیماران بستری در بیمارستان روانپزشکی ایران/ انستیتو روانپزشکی تهران و مراکز خصوصی ترک اعتیاد. 
دکتر قنادی فرنود
۹۰
خاتمه یافته
اثر بخشی درمان تلفیقی شناختی رفتاری مبتنی بر جنبه های مذهبی (اسلامی) در اختلال وسواس فکری عملی با محتوای مذهبی نجس و پاکی
دکتر عاطف وحید/ آقای رمضانی
۹۰
خاتمه یافته
بررسی میزان مرگ و میر و علل آن در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستانحضرت رسول اکرم(ص) از آغاز راه‌اندازی این بخش از آبان‌ماه سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۹
باقر ذکی
۹۰
خاتمه یافته
بررسی کیفیت خواب در بیماران بستری در بیمارستان رسول اکرم(ص) در سال ۹۰
النا مکوندی
۹۰
خاتمه یافته
بررسی میزان بیان ژنهای DRD۲ و DRD۳ ومتیلاسیون پروموتر این ژنها در سایکوز ناشی از مت آمفتامین
دکتر عبدالملکی
۹۰
خاتمه یافته
بررسی اعتبار همگرایی پرسشنامه اختلالات خلقی ( Mood Disorder Questionnaire ) و مقیاس تشخیصی طیف دو قطبی ( Bipolar Spectrum Diagnostic Scale ) در بیماران بستری در بیمارستان رسول اکرم (ص)
دکتر شعبانی
۹۰
خاتمه یافته
مقایسه طرحواره های هیجانی و تنظیم هیجانات در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – جبری، اختلال فوبی اجتماعی و گروه بهنجار
دکتر اصغرنژاد
۹۰
خاتمه یافته
مقایسه میزان رضایت زناشویی، اعتماد به نفس و خصوصیات شخصی قبل و بعد از جراحی باریاتریک(Bariatric) در بیماران مبتلا به چاقی در بیمارستان حضرت رسول اکرم در سال ۹۰
دکتر لطفی(دکتر قنبری)
۹۰
خاتمه یافته
مقایسه شدت و شیوع اختلالات اضطرابی، اختلال افسردگی عمده و اختلالات خوردن قبل و بعد از جراحی باریاتریک(Bariatric) در بیماران مبتلا به چاقی در بیمارستان حضرت رسول اکرم در سال ۹۰
دکتر متینی(دکتر قنبری)
۹۰
خاتمه یافته
مقایسه نگرش پزشکان متخصص و مراجعه‌کنندگان به درمانگاه‌های غیر روانپزشکی دانشگاهی نسبت به داروهای سایکوتروپ
مرضیه عسگری(دکتر جلالی)
۹۰
خاتمه یافته
مقایسه سلامت روان در والدین کودکان مبتلا به دیابت شیرین نوع یک و لوکمی با گروه شاهد
فاطمه طباطبایی(دکتر جلالی)
۹۰
خاتمه یافته
بررسی نگرش مبتلایان به اختلال وابستگی به مواد نسبت به شیوه های ترک درکمپ های ترک اعتیاد
دکتر شریعت
۹۰
خاتمه یافته
بررسی میزان بیان ژنهای DRD۴ وAKT -۱ ومتیلاسیون پروموتراین ژن هادر سایکوز ناشی از مت آمفتامین
دکتر نوحه سرا 
۹۰
خاتمه یافته
بررسی میزان بیان ژنهای MB-COMT وGAD -۱ ومتیلاسیون پروموتراین ژن هادر سایکوز ناشی از مت آمفتامین
دکتر نوحه سرا 
۹۰
خاتمه یافته
بررسی پروتوتیپیکالیتی مدل ارزیابی جامع شخصیت سایکوپاتی در ایران
دکتر شریعت
۸۹
خاتمه یافته
تحلیل عاملی پرسشنامه طرحواره های هیجانی لیهی - و تعیین رابطه ابعاد طرحواره های هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه
دکتر اصغر نژاد فرید 
۸۹
خاتمه یافته
اثر جراحی تحریک مغزی عمقی توسط الکترود (Deep Brain Stimulation) بر مشخصات نروسایکولوژیک بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی مزمن در بیمارستان حضرت رسول (ص)
دکتر ملکوتی
۸۹
خاتمه یافته
بررسی انگیزه ها و دلایل افراد اقدام کننده به خودکشی به روش خودسوزی یک مطالعه کیفی
دکتر ملکوتی
۸۹
خاتمه یافته
بررسی فرجام جراحی بازسازی دستگاه تناسلی در بیماران ترانس سکسوال ایرانی
دکتر جلالی
۸۹
خاتمه یافته
مطالعه کیفی شرکای جنسی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی در مراجعه کنندگان به انیستیتو روانپزشکی تهران
دکتر افتخار
۸۹
خاتمه یافته
بررسی فرسودگی شغلی ،‌ناگویی خلقی ،‌جهت گیری مذهبی ،‌علایم جسمی در مراقبین زندان های سطح کشور و مقایسه با شاغلین سایر حیطه های شغل
دکتر اصغر نژاد فرید 
۸۹
خاتمه یافته
بررسی کتابشناختی مطالعات منتشر شده در خصوص اختلال هویت جنسی در فاصله سالهای ۲۰۱۰-۱۹۷۰
دکتر افتخار
۸۹
خاتمه یافته
بررسی ارتباط بین ابعاد کمال گرایی و نگرانی با توجه به نقش واسطه ای دشواری در تنظیم هیجان در دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران
دکتر لواسانی
۸۹
خاتمه یافته
انالیز متیلاسیون DNA پروموتر ژن گیرنده دوپامینی تیپ یک (DRD۱) در اسکیزوفرنیا و بیماری دو قطبی
دکتر عبدالملکی
۸۹
خاتمه یافته
تدوین بسته­های آموزشی سلامت روان برای پزشک و کارشناس سلامت روان
دکتر شریعت
۸۹
خاتمه یافته
بررسی اثر­بخشی برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت اختلالات روانپزشکی برای پزشکان عمومی
دکتر نوحه سرا
۸۹
خاتمه یافته
مقایسه اثر بخشی دارودرمانی و ترکیب دارودرمانی و آموزش مدیریت والدین بر شاخص های بینایی-ساختاری،توجهی،رفتاری و هیجانی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه
زهرا فاضلی
۸۹
خاتمه یافته
بررسی نقش برخی از متغیرهای روانشناختی در مشکلات بی­خوابی دانشجویان
هدی دوس
۸۹
خاتمه یافته
بررسی میزان فراوانی ابتلا به افسردگی و اضطراب و استفاده از خدمات نظام سلامت، در در زنان متاهل مبتلا و غیرمبتلا به خشونت خانگی ساکن شهر تهران در سال ۱۳۸۹
دکتر رسولیان
۸۹
خاتمه یافته
مقایسه اثربخشی برنامه تعدیل توجه، پاروکستین و ترکیب پاروکستین با برنامه تعدیل توجه در درمان اختلال اضطراب اجتماعی 
 حسن خدمتگزار
۸۹
خاتمه یافته
بررسی برخی پیش بینی کننده های هیجانی، شناختی و فراشناختی اهمال کاری در دانشجویان
آقای مصلح میرزایی
۸۹
خاتمه یافته
ارزیابی ویژگیهای شخصیتی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به کلینیک صرع بیمارستان رسول اکرم (ص) با استفاده از MCMI III
دکتر قنبری
۸۹
خاتمه یافته
نظر سنجی از بیماران بستری در بیمارستان رسول اکرم (ص) در طول ۳ ماه نسبت به دوربینهای نصب شده در بخش
دکتر قنبری
۸۹
خاتمه یافته
بررسی میزان اثربخشی دوره آموزش روش های مقابله با استرس های شغلی معلمان و تاثیر آن بر سلامت روانی و خودکارآمدی تدریس در معلمان و عوامل تعدیل کننده آن
دکتر بیرشک
۸۹
خاتمه یافته
مرور سیستماتیک بر رفتار های خودکشی در کشور های منطقه مدیترانه شرقی
دکتر ملکوتی
۸۹
خاتمه یافته
تغییرات DNA متیلاسیون پروموتر ژن ترانسپورتر سروتونین در اسکیزوفرنیا و بیماری دو قطبی
دکتر عبدالملکی
۸۹
خاتمه یافته
بررسی سیر و پیامد سایکوز ناشی از شیشه در مقایسه با اختلالات سایکوتیک اولیه (خلقی و غیر خلقی) در بین مراجعه کنندگان به بیمارستانهای روزبه و ایران در یک پیگیری یک ساله
دکتر حاجی 
۸۹
خاتمه یافته
بومی سازی، استانداردکردن و برسی ساختار عاملی فرم کوتاه شاخص استرس فرزند پروری مادران کودکان استثنایی : دانش آموزان عقب مانده ذهنی، نابینا ، ناشنوا و معلول جسمی- حرکتی
دکتر عاطف وحید
۸۹
خاتمه یافته
مرحله دوم ارزیابی طولی وضعیت بالینی بیماران بستری مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک
دکتر شعبانی
۸۹
خاتمه یافته
بررسی اعتبار، پایایی و تعیین نقطه برش تست شناختی tym)  your memory test) در غربالگری افراد مشکوک به اختلالات شناختی
دکتر نجومی
۸۹
خاتمه یافته
کتاب سلامت روان برای بهورزان
دکتر بوالهری
۸۹
خاتمه یافته
مقایسه اثر ریسپریدون با و بدون افزودن داروی M۱۴ در درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در بیمارستان روانپزشکی ایران 
دکتر سید وحید شریعت
۸۹
خاتمه یافته
مقایسه اثر بخشی درمان فراشناختی (MCT )، فلووکسامین با درمان فراشناختی بر اختلال وسواسی- جبری (OCD) 
حسین شاره
۸۹
خاتمه یافته
طراحی و راه­اندازی دوره آموزش الکترونیکی رابطه پزشک و بیمار برای دانشجویان پزشکی و پزشکان
دکتر سید وحید شریعت
۸۹
خاتمه یافته
افزایش مهارتهای بالینی متخصصان روانپزشکی و روانشناسی بالینی با شرکت در کارگاه پیشرفته مشاوره کوتاه مدت
دکتر بهروز بیرشک
۸۹
خاتمه یافته
بررسی پایایی و روایی MDQAو BSDS در نوجوانان مراجعه کننده به درمانگاه روان پزشکی اطفال بیمارستان علی اصغر (ع)
دکتر شوشتری
۸۹
خاتمه یافته
مطالعه مقایسه ای تعیین اختلالات روانپزشکی محور I و II در اقدام کنندگان به خودکشی، به روش خودسوزی و مسمومیت با دارو
دکتر ملکوتی
۸۹
خاتمه یافته
مطالعه سطح کلسترول سرم در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری درطی درمان با داروهای مهارکننده اختصاصی باز جذب سروتونین SSRIS
دکتر احمد حاجبی
۸۹
خاتمه یافته
بررسی عوامل اجتماعی خشونت و مداخلات اجتماعی موثر در کاهش بروز ان
دکتر مرتضی ناصر بخت 
۸۹
خاتمه یافته
اعتبار سنجی پرسشنامه‌های پرسشنامه سنجش drive behavior و  inventory DBI  و پرسشنامه سنجش عصبانیت موتور سوار
دکتر متولیان
۸۸
خاتمه یافته
تهیه متن آموزشی روانپزشکی ایدز و اجرای کارگاه آموزشی برای روانپزشکان 
دکتر افتخار
۸۸
خاتمه یافته
بررسی اثر داروی لیتیوم بر میزان مصرف انرژی در حال استراحت (RMR) و هورمون های بیماران مصرف کننده لیتیوم
دکتر سعید حسینی
۸۸
خاتمه یافته
بررسی تغییرات وزن و متابولیسم پایه بدن در بیماران مبتلا به افسردگی تحت درمان با نورتریپتیلین و سر ترالین
دکتر سعید حسینی
۸۸
خاتمه یافته
مقایسه اثربخشی ترکیب دارودرمانی با درمان فراشناختی ودارودرمانی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
دکتر اصغر نژاد فرید 
۸۸
خاتمه یافته
اثر بخشی خدمات پس از ترخیص از بیمارستان در پیامد‌های بیماران روانی شدید در ایران مروری سیستماتیک
دکتر ناصر بخت
۸۸
خاتمه یافته
تهیه پروژه پژوهشی تحت عنوان تهیه وتدوین آموزش برنامه سلامت روان دربسته خدمت پزشکی خانواده ویژه کارشناسان وبهورزان
دکتر شریعت
۸۸
خاتمه یافته
اجرای آزمایشی پروتکل ارائه خدمات مراقبتی پس از ترخیص After care(فاز ۱)
دکترقدیری
۸۸
خاتمه یافته
اجرای آزمایشی پروتکل ارائه خدمات مراقبتی پس از ترخیص After care(فاز ۲)
دکترقدیری
۸۸
خاتمه یافته
تهیه نقشه جغرافیایی (GIS ) توزیع پراکندگی اختلالات روانی در ایران در سال ۱۳۸۶
دکتر شمشیری
۸۸
خاتمه یافته
پیشگیری از خودکشی خوابگاه‌های دانشجویی(فازاول)
دکتر حمید پور شریفی
۸۸
خاتمه یافته
طراحی  نظام ثبت خودکشی در کشور
نوید محمدی
۸۸
خاتمه یافته
تعیین فراوانی سندرم متابولیک دربیماران اسکیزوفرنی تحت درمان با آنتی سایکوتیک آتیپیک درمقایسه با خانواده درجه ۱ این بیماران وافراد گروه کنترل با سایر بیماران (دوقطبی،اختلال هذیانی،دمانس وسایکوز ارگانیک )
دکتر حمیدرضا احمد خانیها
۸۸
خاتمه یافته
ارزشیابی برنامه غربالگری مداخله مختصر ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍارجاع اختلالات مصرف مواد درنظام مراقبت های اولیه 
دکترسید وحید شریعت 
۸۸
خاتمه یافته
ارزیابی طولی وضعیت بالینی بیماران بستری مبتلا به اختلال دو قطبی
دکتر امیر شعبانی
۸۸
خاتمه یافته
پیشگیری از خودکشی قابل ادغام PHC
دکتر سید کاظم ملکوتی
۸۷
خاتمه یافته
پایش اجرای آ‍زمایشی پروتکل ارائه خدمات مراقبتی پس از ترخیص 
دکتر سید کاظم ملکوتی
۸۷
خاتمه یافته
بررسی عوامل اجتماعی خودکشی و مداخلات اجتماعی موثر در کاهش بروز ان 
دکتر مرتضی ناصر بخت 
۸۷
خاتمه یافته
هنجاریابی مقدماتی آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا نوجوانان(MMPI) درایران
دکتر بنفشه غرایی
۸۷
خاتمه یافته
بررسی ساختار عاملی روایی وپایایی مقیاس وسواس مرگ 
دکتر اصغر اصغرنژاد
۸۷
خاتمه یافته
رابطه مهارت فراشناختی قضاوت یادگیری بلافاصله وتاخیر با اضطراب فراشناختی وعامل‌های شخصیتی نظریه کلونینگر 
دکتر لادن فتی (خاتمه نامه اسداله پور)
۸۷
خاتمه یافته
طراحی ماتریس پژوهش و تعیین اولویت‌های پژوهش بهداشت روان کشور
 دکتر آفرین رحیمی موقر
۸۷
خاتمه یافته
بررسی همه‌ ‌‌گیرشناسی اختلال روانپزشکی کودکان و نوجوانان ایرانی در ۵ استان کشور
شبکه تحقیقات بهداشت روان
۸۷
خاتمه یافته
بررسی وضعیت موجود ارائه خدمات سلامت روان به جانبازان و خانواده‌های آن‌ها به منظور ارائه مدل ارتقا سیستم
شبکه تحقیقات بهداشت روان
۸۶
خاتمه یافته
بررسی نیمرخ رفتار‌های خودکشی‌گرایانه در سربازان با منظور پشنهاد و نظام جامع پیشگیری از خودکشی در محیط نظامی
شبکه تحقیقات بهداشت روان
۸۶
خاتمه یافته
راه اندازی و ارائه خدمات مرتبط با سلامت مردان و HIV
دکتر مهرداد افتخار
۸۶
خاتمه یافته
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر دستیاری در ایران
دکتر جعفر بوالهری
۸۶
خاتمه یافته
مقایسه پیامدهای درمانی و توانبخشی و نیز هزینه اثربخشی دو مدل خدمات مبتنی بر جامعه (ویزیت در منزل) توسط پزشک عمومی، پرستار به بیماران مزمن و شدید روانپزشکی
دکتر سید کاظم ملکوتی
۸۶
خاتمه یافته
پشگیری‌ازخشونت‌خانگی‌درنظام بهداشتی
دکتر جعفر بوالهری
۸۶
خاتمه یافته
تهیه‌وتدوین‌مداخلات‌پیشگیری‌ازخودکشی
دکتر سید مهدی حسن‌زاده
۸۶
خاتمه یافته
ارزشیابی ادغام بهداشت روان کشور در برنامه مراقبت‌های بهداشتی اولیه
دکتر جعفر بوالهری
۸۶
خاتمه یافته
بررسی تأثیر برنامه آموزش مهارت‌های زندگی در ارتقاء به عزت نفس و روابط بین فردی افراد وابسته به مواد افیونی مراجعه‌کننده به DIC
دکتر احمد حاجبی
۸۶
خاتمه یافته
DNA Methylation of MB-COMT and RELN genes promoters and vall۵۸
دکتر حمید مصطفوی
۸۶
خاتمه یافته
تعیین روانی و پایایی فرم بی‌سوادی (MMSE) Mini-mental state examination
دکتر شبنم نوحه سرا
۸۶
خاتمه یافته
Epigenetic modulation and polymorphisms of HTR۲A
دکتر حمید مصطفوی
۸۶
خاتمه یافته
بررسی نگرش دانشجویان پزشکی در مورد همدلی پزشک با بیماران در دانشجویان پزشکی کشور در سال ۱۳۸۶
دکتر سید وحید شریعت
۸۶
خاتمه یافته
بررسی گذشته‌نگر علایم و سیر اختلالات دو قطبی و افسردگی عمده در بیماران بستری بخش روانپزشکی اطفال بیمارستان‌های روانپزشکی ایران و روزبه و امام حسن در سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵
دکتر میترا حکیم شوشتری
۸۶
خاتمه یافته
ارزیابی طولی عاطفی در ۲ گروه وابسته به مواد افیونی افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد سم‌زدایی شده
دکتر امیر شعبانی
۸۶
خاتمه یافته
بررسی‌‌رفتارواختلالات‌جنسی‌درافرادسالمند مراجعه کننده به سازمان بازنشستگی
دکتر سیدکاظم ملکوتی
۸۶
خاتمه یافته
بررسی پایایی و روایی سیاهه در بیماران مبتلا به دمانس آلزایمر ایرانی
دکتر شبنم نوحه‌‌سرا
۸۶
خاتمه یافته
بررسی وضعیت سلامت روان و کیفیت خواب رانندگان در تصادفات منجر به جرح و فوت جاده‌ای استان تهران
دکتر سید مهدی حسن‌زاده
۸۶
خاتمه یافته
بررسی تأثیر ارتقاء توان شبکه بهداشتی در شناسایی اختلال افسردگی و درمان بیماران افسرده
دکتر سید کاظم ملکوتی
۸۵
خاتمه یافته
ارزیابی اثربخشی درمان نگهدارنده و سم‌زدایی با بوپرنورفین در مراکز عرضه داروی آگونیست
دکتر افتخار
۸۵
خاتمه یافته
ارتباط سلامت روان با مذهب بیرونی و درونی در شهر کاشان
دکتر بنفشه غرایی
۸۵
خاتمه یافته
اثر خدمات پس از ترخیص از بیمارستان توسط کارشناس بهداشت روان و تماس تلفنی‌به بیماران شدید و مزمن روانپزشکی در دفعات عود منجر به بستری
دکتر سید کاظم ملکوتی
۸۵
خاتمه یافته
مقایسه اثر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری و رویکرد معنوی بر کاهش افسردگی گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه تهران
دکتر ترقی جاه
۸۵
خاتمه یافته
هنجاریابی‌پرسشنامه‌جامعه‌فرسودگی شغلی
دکتر نظری
۸۵
خاتمه یافته
بررسی ارتبا معنویت و جریان خون مغز در لوسوفرونتوتمپورال
دکتر حمدیه
۸۵
خاتمه یافته
بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود سلامتی روانی
دکتر کلانتری
۸۵
خاتمه یافته
بهترین شیوه چند شکل ژن MTHFR
دکتر سیدوحید شریعت
۸۵
خاتمه یافته
رابطه سلامت روانی با تصویر ذهنی از خدا – مفهوم خدا – کیفیت دلبستگی در دانشجویان
دکتر باقر غباری بناب
۸۵
خاتمه یافته
بررسی تأثیر کانابیس بر روی تابلوی بالینی و نقایص شناختی
دکترحمیدرضا احمدخانیها
۸۵
خاتمه یافته
هنجاریابی پرسشنامه توانایی و مشکلات همه‌گیرشناسی اختلالات رفتاری هیجانی
دکتر بنفشه غرایی
۸۵
خاتمه یافته
بررسی رفتار – بیولوژیک وضعیت HIV و عوامل خطرساز در مردانی که با مردان دیگر ارتباط جنسی دارند
دکتر مهرداد افتخار
۸۵
خاتمه یافته
ارتباط اختلالات رفتاری راهبردهای مقابله‌ای و هوش هیجانی در دانش آموزان تهران
دکتر بنفشه غرایی
۸۵
خاتمه یافته
تهیه بانک ابزارهای روانشناختی
دکتر سید وحید شریعت
۸۵
خاتمه یافته
بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس تشخیص اختلالات طیف دو قطبی BSDS
دکتر امیر شعبانی
۸۵
خاتمه یافته
بررسی سیر و پیامدهای اختلال دو قطبی نوع یک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی ایران
دکتر امیر شعبانی
۸۵
خاتمه یافته 
بررسی اثربخشی درمان شناخت معنوی با تأکید بر دیدگاه اسلامی در سالمندان فرسوده
دکتر بهرامی
۸۴
خاتمه یافته
تدوین برنامه آموزش دستیاری روانپزشکی دانشگاه ایران
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
۸۴
خاتمه یافته
خودکشی بر مبنای شواهد کیفی
علوم شناختی و رفتاری
۸۴
خاتمه یافته
فراوانی و نوع شیوه‌های دلبستگی و ارتباط با مدل‌های خود
دکتر بهروز بیرشک و عزیزه افخم ابراهیمی
۸۴
خاتمه یافته
تجزیه و تحلیل وضعیت بهداشت روان کشور
دکتر آفرین رحیمی موقر
۸۴
خاتمه یافته
انجام پروژه ایجاد بانک ژنتیک برای پژوهش‌های روانشناسی و روانپزشکی
دکتر قدیری
۸۴
خاتمه یافته
اثربخشی اموزش مدیریت استرس در کنترل قند خون
علی محرابی
۸۴
خاتمه یافته
بررسی میزان سلامت روان و حمایت اجتماعی زنان‌قربانی خشونت و مقایسه آن با گروه کنترل
دکتر لیلی پناغی
۸۴
خاتمه یافته
بررسی عامل دو گانه مقاومت و انتقال در بیماران با و بدون اختلال شخصیت
دکتر نوروزی
۸۴
خاتمه یافته
اثربخشی شناخت درمانی براساس تفکر نظاره‌ای و فعال‌سازی طزح‌واره‌های معنوی در پیشگیری از سوء مصرف مواد
پرویز دباغی
۸۴
خاتمه یافته
بررسی پارامترهای خواب و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت خواب بیماران جسمی مراجعه‌کننده به درمانگاه منتخب مجتمع حضرت رسول (ص)
عزیزه افخم ابراهیمی
۸۴
خاتمه یافته
بررسی‌ارتباط درک‌از مرکز کنترل و سندرم فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل...
دکتر نیلوفر خواجه الدین
۸۴
خاتمه یافته
ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه شهرستان سنندج سال۱۳۸۲
فریبا طیری
۸۳
خاتمه یافته
بررسی عوامل مرتبط با طلاق و تأثیر مداخلات مشاوره و روانشناسی بر آن
دکتر جعفر بوالهری و رمضانی زاده
۸۳
خاتمه یافته
مقایسه استفاده از کارشناسان بهداشت روان و خانواده مصرف‌کنندگان خدمات بیماران در پیگیری درمان توانبخشی بیماران و مبتلایان به اسکیزوفرنی
دکتر سید کاظم ملکوتی
۸۳
خاتمه یافته
بررسی میزان سوء مصرف و مصرف تریکبات آمفتامین و شبه آمفتامین در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر کریم زادگان
۸۳
خاتمه یافته
مطالعه مقایسه‏ای پیامدها و عملی بودن درمان نگهدارنده با متادون در مطب‏های خصوصی پزشکان عمومی و کلینیک‏های دولتی در معتادان تزریقی
دکتر مهرداد افتخار
۸۳
خاتمه یافته
تأثیر آموزش به کارکنان خدمات بهداشتی اولیه ـ شبکه شهرستان در ارائه خدمت به بیماران مصروع بروجن، ۱۳۸۴
دکتر زهرا یداللهی ودکتر جعفر بوالهری
۸۳
خاتمه یافته
تهیه و تنظیم پیش‌نویس قانون بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران
دکتر مهدی نصر اصفهانی
۸۳
خاتمه یافته
بررسی ویژگی‏های روان شناختی کودکان خیابانی شهر تهران ۱۳۸۳
دکترحمیدرضا احمدخانیها
۸۳
خاتمه یافته
ارزشیابی برگزاری پروژه آزمایش امتحان دانشنامه تخصصی روانپزشکی شفاهی به روش OSCE
دکتر ارسیا تقوی
۸۳
خاتمه یافته
بررسی نقش مداخلات دارویی و روان شناختی در کاهش مخاطرات ناشی از مصرف مواد مخدر و بهبود وضعیت روانی زندانیان معتاد
دکتر سید اکبر بیان زاده
۸۳
خاتمه یافته
مقایسه راهکارهای کنترل اعیتاد به مواد افیونی و عوارض آن در ۳ کشور ایران – اتریش آمریکا
دکتر کیقباد فرید اراکی
۸۳
خاتمه یافته 
بررسی فراوانی علایم اختلال بیش فعالی کم توجهی در سابقه یکی از والدین کودکان مبتلا به این اختلال در مرکز روانپزشکی ایران
دکترکاترین صدری کرمانی
۸۳
خاتمه یافته 
بررسی دیدگاه روانپزشکان شهر تهران در مورد قوانین بهداشت روان جمهوری اسلامی ایران 
دکتر زهرا یدالهی
۸۳
خاتمه یافته 
بررسی رشد هویت و مقایسه مهارت‌های مقابله‌ای و افکار اتوماتیک در نوجوانان مضطرب و افسردگی و درگیر بحران هویت
دکتر بنفشه غرایی
۸۳
خاتمه یافته 
بررسی میزان ژن گیرنده‌های دوپامین در لنفوسیت‌های مبتلایان به اسکیزوفرنی و مقایسه‌ای با گروه کنترل
دکتر قاسم آهنگری
۸۳
خاتمه یافته
پیشگیری از مصرف مواد با استفاده از برنامه آموزش مهارت زندگی
دکتر علیرضا عابدین
۸۲
خاتمه یافته
مقایسه سطح سرمی سرب در بیماران معتاد به تریاک با افراد غیر معتاد در شهر تهران
دکتر حاج سید جوادی
۸۲
خاتمه یافته
بررسی مشکلات روانی صد بیمار stroke در بیمارستان حضرت ‌رسول ‌اکرم (ص) در سال ۸۲
دکتر کمال مقصودی
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی رابطه بین هوش هیجانی راهبردهای مقابله‏ای با موفقیت و عدم موفقیت در آزمون ورودی دانشگاه‏ها
زهره نورعلی
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی مقایسه‌ای افسردگی در خانواده‌های موارد موارد فوت شده مرگ مغزی در ۲ گروه اهداء کننده و غیر اهداء کننده اعضاء در طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۰
دکتر امیر حسن توکلی
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی شیوع مادام‌العمر اختلالات خلقی اضطرابی پسیکوتیک در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
دکتر عطاری مقدم
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی کاربرد و اثربخشی استعاره‌ها در فرایند درمان شناختی رفتاری بیماران افسردگی
دکتر قاسم نظیری
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی سطح کلسترول تام، LDL، HDL در بیماران اسکیزوفرنی یا اسکیزوافکتیو تحت درمان با کلوزاپین و بیماران تحت درمان با آنتی سایکوتیک‎های تیپیک
دکتر وحید عینک چی
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی شیوع افکار خودکشی در دانش‎آموزان مقطع دبیرستان شهرستان آبدانان سال ۸۳-۸۲
دکتر ناصر همتی
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی فراوانی علایم مانیا قبل از بروز اولین دوره بیماری در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی ایران و بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در پاییز و زمستان ۱۳۸۲
دکتر محبوبه زارعی
۸۲
خاتمه یافته 
مقایسه نتایج درمانی و عود روش سم‌زدایی سریع با سم‌زدایی کلونیدین در بیماران وابسته به مواد افیونی
دکتر مهدی بدیعی
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی ارتباط مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری با علایم افسردگی و اضطراب
دکتر لاله کوهی حبیبی
۸۲
خاتمه یافته 
مقایسه حالات هیجانی رفتاری و عملکردی فرزندان ۱۶-۶ ساله بیماران اسکیزوفرن با فرزندان سالم
دکتراحمد معصومی
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی فراوانی علایم وسواس اجباری در بیماران اسکیزوفرنیا بستری در بخش بزرگسالان مرکز روانپزشکی ایران
دکتر پاکروان
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی اثر لیوتریوئین بر اختلال حافظه بیماران مؤنث مبتلا به اختلال افسردگی اساسی – اختلال اسکیزوافکتیو
دکتر آنژلا حمیدیا
۸۲
خاتمه یافته 
رابطه ساختاری هوش هیجانی با میزان سازگاری زناشویی و تدوین و کاربرد برنامه تقویت هوش هیجانی برای پیشگیری از طلاق
دکتر عبدالحکیم تیرگری
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی شیوع افکار و اقدام به خودکشی در جمیعت عمومی شهر کرج
دکتر جعفر بوالهری
۸۲
خاتمه یافته 
مقایسه فراوانی مشکلات رفتاری و هیجانی فرزندان خانواده‌های تک والد با خانواده‌های دو والد در کمیته امداد امام خمینی در سال ۸۳-۸۲
دکتر میترا حکیم شوشتری
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی فراوانی مصرف مواد افیونی در بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
دکتر شبنم نوحه سرا
۸۲
خاتمه یافته 
ارائه خدمات جامعه بهداشت روان در شهر با استفاده از الگوی مراقبت‌های بهداشتی اولیه و مشارکت اجتماعی در منطقه ۶ شهر تهران
دکتر علی زجاجی
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی تأثیر درمانی آموزش مدیریت رفتاری به والدین در کودکان پیش‌دبستانی مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کم توجهی
دکتر احمد حاجبی
۸۲
خاتمه یافته 
بررسی میزان فراوانی ADD در مبتلایان به وابستگی به مواد افیونی مراجعه‌کننده به بیمارستان روانپزشکی ایران
دکتر مهرداد افتخار
۸۲
خاتمه یافته
 DNA methylation
دکتر حمید مصطفوی
۸۲
خاتمه یافته
بررسی میزان همسرآزاری در افراد مراجعه‌کننده به کلانتری‌ها و دادگاه‌های خانواده تهران
دکترمحمدکاظم‌عاطف‌وحید
۸۲
خاتمه یافته
مقایسه کنترل وابستگی و درمان شناختی – رفتاری در ترکیب با داروی نگهدارنده نالتروکسون در درمان وابستگی به مواد افیونی
دکتر حمیدرضا احمدخانیها
۸۲
خاتمه یافته
بررسی میزان تأثیر خدمات مشاوره‌ای – حمایتی بر سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ممتاز
دکتر هومان صفوی
۸۲
خاتمه یافته
بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در درمان مردان مبتلا به ناتوانی جنسی(اضطراب عملکردی)
دکتر فریدون مهرابی
۸۲
خاتمه یافته
بررسی مقایسه‌ای مکانیسم‌های کنارآیی نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله کانون اصلاح و تربیت تهران و نوجوانان دبیرستان منطقه ۶
دکتر محسن رحیم‌نیا
۸۱
خاتمه یافته 
بررسی نحوه انتظارات و میزان رضایت بیماران از پزشک معالج خود
دکتر مهدی نصر اصفهانی
۸۱
خاتمه یافته
بررسی نگرش فرهنگی-مذهبی اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکت سید اکبر بیان زاده
۸۱
خاتمه یافته
بررسی تاثیر نالترکسون بر کاهش علائم اختلال وسواسی-جبری
دکتر آرام حمیدی
۸۱
خاتمه یافته
بررسی وضعیت سلامت روان مهاجرین افغانی مقیم تهران سال ۱۳۸۱
دکتر مهرداد محمدیان
۸۱
خاتمه یافته
آماده سازی و اعتباریابی آزمون برای مطالعات همه گیر شناسی اعتیاد در ایران
مجید محمود علیلو
۸۱
خاتمه یافته
اثر بخشی روشهای شنتختی و ترکیب این روش ها توام با فلوکستین در درمان زنان مبتلا به فوبیای جنسی
دکتر مهرزاد سراجی
۸۱
خاتمه یافته
بررسی نقش آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید محمود علیلو
۸۱
خاتمه یافته
هنجاریابی پرسشنامه  GHQ و مقیاس CDS , CES در سالمندان 
دکترسید کاظم ملکوتی
۸۱
خاتمه یافته
بررسی شیوع اختلالات خلقی اضطرابی،اعتیاد و افکار اقدام به خودکشی در افراد ۱۵ سال به بالا در منطقه ۶ شهر تهران
دکتر مهدی نصر اصفهانی
۸۱
خاتمه یافته
مقایسه تاثیر درمان کلوزاپین با داروهای کلاسیک بر سلامت روانی و فشار مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا
دکترسید کاظم ملکوتی
۸۱
خاتمه یافته
آماده سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری در جامعه دانشجویان کشور
دکتر محمد خدایاری فرد
۸۱
خاتمه یافته
بررسی و مقایسه منبع کنترل،شیوه مقابله وباورهای غیر منطقی زنان بزهکار و زنان غیر بزهکار شهر تهران
الهام زارعی دوست
۸۱
خاتمه یافته
بررسی میزان شیوع اقدام به خودکشی در شهرستان ساوجبلاغ از مهر ماه سال ۱۳۸۰ لغایت مهر ماه سال ۱۳۸۱.
دکتر ناصر حاجیان مطلق
۸۰
خاتمه یافته
.طرح نمونه توسعه بهداشت روانی و پیشگیری از اعتیاد در منطقه ۶ شهر تهران
دکتر محمد کاظم عاطف وحید
۸۰
خاتمه یافته
.اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در درمان اختلال استرس پس از آسیب
کامران یثربی 
۸۰
خاتمه یافته
مطالعه کارآزمایی دوسوکور اثرات داروهای بوپروپیون و متیل فندیت در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال ADHDمراجعه کننده به بیمارستان روزبه تهران در سال ۱۳۸۰.
دکتر جواد علاقبندراد
۸۰
خاتمه یافته
بررسی  نقش  عوامل روانشناختی در اختلالات کارکرد جنسی
دکتر فریدون مهرابی
۸۰
خاتمه یافته
 بررسی رابطه بین عفو و گذشت و سلامت روانی
دکتر باقر غباری بناب
۸۰
خاتمه یافته
بررسی علل ارجاع و فراوانی تشخیص های روانپزشکی در مشاوره های روانپزشکی بیماران بستری شده در یک بیمارستان عمومی آموزشی
دکتر کیومرث فرد
۸۰
خاتمه یافته
 بررسی رابطه بین  عوامل تنش زا،میزان توکل به خدا و نشانگان استرس در بین  دانش آموزان دوره دبیرستان
دکتر سینا اوحدی نیا
۸۰
خاتمه یافته
طرح بررسی پیشگیرانه رفتارهای  خودکشی در چند منطقه از جهان
دکتر مهدی حسن زاده
۸۰
خاتمه یافته
 بررسی رابطه میزان دعا و سطح اضطراب دانش آموزان  مقطع متوسطه مناطق ۳و۵ آموزش و پرورش شهر تهران
دکتر سید احمد واعظی
۸۰
خاتمه یافته
راهبردها و فنون تامین سلامت روانی در قرآن
دکتر عباس رمضانی فرانی
۸۰
خاتمه یافته
بررسی نقش مذهب در تجربه و رتبه بندی استرس‌های زندگی،افسردگی و اضطراب دانشجویان
دکتر بهروز بیرشک
۸۰
خاتمه یافته
نقش مذهب در رضامندی زناشویی و زندگی خانوادگی
دکتر نورمحمد بخشانی
۸۰
خاتمه یافته
بررسی همبودی اختلالات روانپزشکی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به انستیتو روانپزشکی تهران طی سال‌های ۷۹-۷۵
دکتر مهرداد افتخار
۸۰
خاتمه یافته
بررسی نقش نگرش مذهبی باورهای ناکارآمد مذهبی احساس گناه و باورهای ناکارآمد شناختی در شدت علایم اختلال وسواس اجباری
دکتر قاسم نظیری
۸۰
خاتمه یافته
بررسی نقش مداخله روان‌درمانی مذهبی در کاهش علایم بیماران مضطرب
دکتر سیداکبربیان‌زاده
۸۰
خاتمه یافته
بهداشت روان از منظر نهج البلاغه
دکتر علی اصغر اصغرنژاد
۸۰
خاتمه یافته
ویژگی‌های جمعیت شناختی و مشکلات جنسی فراوان مبتلا به ناتوانی جنسی
دکتر فریدون محرابی
۸۰
خاتمه یافته

دفعات مشاهده: 6440 بار   |   دفعات چاپ: 898 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر