دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 127170
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 17043
بازدیدهای روز جاری: 17043
کاربران حاضر در پایگاه: 0
به روزرسانی: 1400/3/3

فرم پیش نویس طرح پژوهشی ترجمان و تبادل دانش

 | تاریخ ارسال: 1396/10/30 | 


 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران

 
معاونت پژوهشی مدیریت امورپژوهش
 
 فرم پیش نویس طرح پژوهشی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
(KTEC PROPOSAL)
 
عنوان طرح:
 
 
 
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان1 :
 
 
دانشکده/ مرکز تحقیقاتی :
 

 
قسمت اول- توضیح نکات لازم و ضروری
توجه : پاسخ بسیاری از پرسشهای شما درباره مندرجات این فرم  در مطالب زیر ارائه شده است، بنابراین خواهشمند است قبل از تکمیل این فرم مطالب زیر رابه دقت مطالعه فرموده ودر نظر داشته باشید.
 1. مطابق با آیین نامه اجرایی طرحهای تحقیقاتی روند رسیدگی به طرحهای پیشنهادی در دانشکدهها و مراکز  تحقیقاتی مصوب دانشگاه و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مشابه یکدیگر بوده و در مورد مراکزی که وابسته به دانشکده ها میباشند از طریق دانشکده مربوطه عمل میشود.
 2. خلاصه روند بررسی طرحهای تحقیقاتی بدین ترتیب است ، براین اساس این فرم باید پس از تکمیل جهت بررسی و طی مراحل تصویب به معاونت پژوهشی دانشکده مورد نظر طرح دهنده تحویل شود.
 • تکمیل و ارائه پیش نویس طرح به معاونت پژوهشی دانشکده و ثبت آن
 • ارائه طرح پیشنهادی به شورای پژوهشی گروه مربوطه جهت بررسی و و انجام تغییرات احتمالی در گروه مربوطه
 • تصویب موضوع در شورای پژوهشی گروه
 • ارائه طرح مصوب به شورای پژوهشی دانشکده جهت ادامه روند بررسی
 • تصویب موضوع در شورای پژوهشی دانشگده
 • ارائه طرح مصوب دانشکده به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
 • ثبت در فهرست نوبت شورا و ارجاع به کارشناسان جهت بررسی های کلی
 • تکمیل اطلاعات و قرارگرفتن طرح در دستور کار شورای پژوهشی دانشگاه
 • تصویب موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه
 • اعلام به مجری و مقدمات قرارداد …
 1. در مواردی که اجرای طرح پیشنهادی مستلزم همکاری بخشها یا سازمانهای دیگر باشد, طرح دهنده باید قبلا" نظرموافق سازمانهای مربوطه را کسب نموده و موافقت نامه کتبی ایشان را ضمیمه این پیش نویس نمایند.
 1. کلیه طرحهایی که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه میرسد بر اساس قراردادی که بین معاونت پژوهشی دانشگاه و مجری طرح منعقد می‏شود قابل اجرا خواهد بود. بنابراین معاونت پژوهشی دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در برابر فعالیتهای قبل ازتصویب طرح وآنچه که خارج ازمحدوده قرارداد منعقده انجام پذیرد نخواهد داشت.
 2.  طرح دهندگان ملزم به رعایت کلیه ضوابط و قوانین مندرج در آئین نامه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران میباشند. لذا پیشنهاد میگردد تا مجریان و طرح دهندگان محترم جهت آگاهی ازمفاد آیین نامه مذکور به معاونین پژوهشی دانشکده ها یا مراکز تحقیقاتی مراجعه نمایند.
 3. چنانچه انجام طرح پژوهشی در مرحله‏ای از پیشرفت آن اعم از اینکه به نتیجه نهایی رسیده یا نرسیده باشد، منجر به کشف یا اختراع و یا تحصیل حقوقی شود، مجری طرف قرارداد موظف است مراتب را کتبا" به معاونت پژوهشی دانشکده ذیربط ویا  معاونت پژوهشی دانشگاه اطلاع دهد. در این رابطه حقوقی که در اثر اجرای طرح تحقیقاتی ایجاد گردیده است با توجه به متن قرارداد منعقده و یا متمم آن مشخص میگردد.
 4. در صورت تمایل مجری به انتشار یا ارائه نتایج حاصله در داخل یا خارج از کشور ( بجز نشریات دانشگاه ), لازمست قبلا" نظر موافق معاونت پژوهشی دانشگاه را در این زمینه جلب نماید. بدیهی است که ذکر حمایت مالی و همکاری دانشگاه در اجرای طرح برای  انتشارات مذکور الزامی خواهد بود.
 5. کلیه تجهیزات و لوازم مصرفی و غیرمصرفی باقیمانده از اجرای طرح که از محل اعتبار آن تهیه شده است، پس از اتمام اجرای طرح متعلق به دانشگاه بوده وهرگونه تصرفی در آنها منوط به کسب مجوزهای قانونی است.
 6. در صورتیکه قراردادی در مورد تجهیزات و لوازم و موادی که از محل اعتبار پژوهشی تهیه شده است بین پژوهشگر و سازمانهای دیگر و دانشگاه منعقد شده باشد مطابق این قرارداد عمل خواهد شد.
 7. در صورتیکه هریک از بندهای 2و3و4 و 12و … رعایت نشود بررسی طرح ممکن نبوده و مسئولیتی از این بابت متوجه شوراهای پژوهشی گروه دانشکده و دانشگاه نمی باشد.
راهنمای تکمیل این فرم
 1. این فرم باید به زبان فارسی (ودرصورت لزوم انگلیسی) تایپ شده و فاقد هرگونه ابهامی، تکمیل گردد. بنابر این معاونت پژوهشی دانشکده و یا دانشگاه میتواند از پذیرفتن فرمهایی که به نحو نامطلوب تکمیل شده است، خودداری نمایند.
 2. کلیه قسمتهای فرم باید به نحو مناسب تکمیل شده و طرح دهنده باید به کلیه نکات وتذکرات متن فرم توجه کامل داشته باشند تاهیچ موردی بی جواب و بدون علامت و توضیح نباشد.
 3. در پاره ای از موارد که فضای کافی برای توضیحات مد نظر طرح دهنده وجود ندارد، وی  میتواند توضیحات اضافه را در برگه أی بصورت ضمیمه و با اشاره به بند و قسمت مورد نظر به فرم اضافه نمایند. چنانچه طرح دهنده از شکل رایانه ای این فرم استفاده مینماید هیچ محدودیتی در فضاهای پیش بینی شده وجود ندارد.
 4. برای ارائه فرم رایانه ای طرح ، این فرم باید در قالب نرم افزار Word 95(arabic edition) و یا ویرایش های بالاتر از آن باشد.
 5. هنگام ارائه این فرم تکمیل صفحه خلاصه مشخـصات  طرح الزامی است.
 6. هنگام ارائه این فرم جدول همکاران اصلی طرح (بند 12) باید تکمیل شده و به امضا و تایید فرد مورد اشاره رسیده باشد.
 7. لازم است طرح دهنده برای تکمیل قسمت روش اجرای طرح به جدول نوع تحقیق ( بند23) توجه کامل داشته و کلیه موارد اشاره شده در بند مربوطه را توضیح دهد.
 8. لازم است طرح دهنده توضیح کاملی در رابطه با ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه و یا …) ارائه نموده و نمونه ای از آن را ضمیمه نماید.
 9. در صورتیکه ملا حظات اخلاقی برای اجرای طرح وجود دارد لازم است طرح دهنده توضیح کاملی در باره این نکات ارائه نموده و نمونه ای از رضایت نامه مورد استفاده برای طرح را ضمیمه نماید.
 10. در صورتیکه محدودیتهایی برای اجرای طرح تصور میشود لازم است طرح دهنده به این محدودیتها اشاره نموده و توضیح کاملی برای  مقابله با  این محدودیتها  ارائه نماید.
 11. زمان شروع طرح، بعد از تصویب آن بوسیله شورای پژوهشی دانشگاه و با هماهنگی مدیر اجرایی طرح و حوزه مدیریت امور پژوهشی، از هنگام تامین اعتبار در نظر گرفته میشود
 12. دریافت گزارشهای علمی و اجرایی طرح با توجه به جدول گانت طرح مصوب صورت میپذیرد. براین اساس لازم است طرح دهنده در جدول مذکور زمان ارائه گزارشهای پیشرفت طرح و محتوای پیش بینی شده گزارش خود را مشخص نماید.
 13. هزینه های کارمندی (پرسنلی) با توجه به حجم فعالیت (در نظر گرفتن ساعات کار برای افراد شاغل در طرح) و جدول زمان بندی اجرای طرح و پیوست شماره یک (که فعلا مد نظر دانشگاه قرار دارد) تکمیل میشود.
 14. طرح دهنده باید توجه داشته باشد که حد اکثر ساعات کار برای افراد شاغل در طرح مطابق قوانین اداری واستخدامی 64 ساعت در هر ماه است. رقم حق الزحمه ساعتی افراد با توجه به موقعیت استخدامی و رتبه علمی، در پیوست شماره یک آمده است. بنابر این طرح دهنده میتواند با تغییر در ساعات کار رقم کلی حق الزحمه افراد همکار را تغییر دهد
 15. هرگونه  نقص یا اشتباهی درمحاسبه هزینه های پیش نویس که در تصمیمات متخذه دخالت داشته باشد به عهده تکمیل کننده فرم است و دانشگاه تعهدی در خصوص تامین کسری موارد اشتباه شده ندارد.
 16. در مواردیکه مجری محترم در تکمیل این فرم نیازمند راهنمایی باشد ، این حوزه با هماهنگی قبلی به نشانی انتهای این صفحه در خصوص راهنمایی‏های مورد نظرآمادگی کامل دارد.

توضیح مفاهیم

شماره کلمه مفهوم
1 طرح دهندگان فرد یا افرادی هستند که پیشنویس طرح را تهیه نموده و معمولا اجرای تحقیق نیز بوسیله ایشان انجام میپذیرد. بر این اساس و با توجه به آیین نامه طرحهای تحقیقاتی در این نوشتار عبارات مجریان یا مجریان اصلی و طرح دهندگان معادل یکدیگرهستند.
2 مدیر اجرایی طرح فردی است که ازبین مجریان طرح انتخاب شده ومسولیت اجرای طرح از نظر مالی ، حقوقی واداری بعهده ایشان است. بین مدیر اجرای طرح  وسایرمجریان امتیازخاصی وجود ندارد و مدیراجرای طرح صرفا مسئول اجرایی وطرف مذاکره و عامل اجرای طرح شناخته میشود.. یک طرح تحقیقاتی نمیتواند بیش از یک مدیراجرایی داشته باشد.
3 همکاران اصلی طرح همکارانی هستند که حضور شخص یا همکاری تخصص ایشان در انجام طرح ضروریست
4 طرح کاربردی طرحی است که دارای  نتایج بالفعل بوده و نتایج حاصل از انجام آن بلا فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده باشد
5 طرح بنیادی طرحی است که دارای  نتایج بالقوه بوده و نتایج حاصل از انجام آن بلا فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده نباشد
6 طرح جامعه نگر طرحی است که بر اساس نیاز بهداشتی درمانی جامعه ، در تلاش برای رفع مشکل ویا یافتن پاسخ سوال مشخصی باشد
7 HSR Health System Research تحقییقاتی را شامل میشود که در قالب طرحهای جامعه نگر ارائه میشوند
8 هدف اصلی طرح general objective هدفی است که طرح در انتها بدنبال دستیابی به آن است. این هدف باید با انجام طرح قابل حصول باشد
9 اهداف فرعی طرح Specific objectives اهدفی هستند که قبل یا همگام با هدف اصلی طرح حاصل خواهند شد.
10 اهدف کاربردی طرح Applied  objectives اهدافی هستند که بصورت عملی پس از انجام طرح بدست آمده و جزو نتایج بالفعل طرح میباشند.
11 فرضیات Hypothesis انتظارات و پیشفرضهایی است که طرح دهنده بر اساس آن اقدام به تنظیم پیش نویس طرح نموده است.
12 ملاحظات اخلاقی Ethical points  Or  Ethics Considerations کلیه اصول و مبانی اخلاقی، انسانی، مذهبی، و… است که باید در حین پژوهش از سوی آزمایشگر بر روی آزمودنی اعم از انسان و حیوان و … رعایت شود
13 جدول زمان بندی مراحل اجرای طرح Gantt Chart جدولی است که طی آن محقق ابتدا و انتهای فعالیتهای اجرایی و طول زمان مراحل مختلف پژوهش را در آن مشخص میکند.
 

 
قسمت دوم - خلاصه مشخـصات  طرح
عنـوان طرح :
 
 
 
مدیر اجرایی طرح2 :
تعامل با ذینفع طرح  (collaboration with stakeholders):
1-
2-
 
جدول آنالیز ذینفعان
 
ذینفعان نمره اهمیت
 از 1 تا 5
نمره قدرت
 از 1 تا 5
 
 دانشـکده / مرکز تحقیقاتی :                                          گـروه :
محیط پژوهش :                                                مدت اجرا :
 
خلاصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردی طرح :
 
 
 
 
 
 
خلاصه روش اجـرای طرح :
 
1-
2-
3-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خلاصه هزینه ها
هزینه پرسنلی ................................ ریال هزینه مسافرت ................................ ریال
هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی ................................ ریال هزینه های دیگر ................................ ریال
هزینه مواد و وسایل مصرفی ...............................  ریال جمع کل ...............................  ریال
هزینه وسایل غیر مصرفی ...............................  ریال ...............................  ریال

قسمت سوم- اطلاعات مربوط به عوامل اجرایی طرح

توجه : چنانچه طرح دهنده بیش از یکنفر باشد لازم است هرکدام از ایشان بطورجداگانه این قسمت را تکمیل نمایند.
 1. نام و نام خانوادگی طرح دهنده :
 2. رتبه علمی:
 3. محل خدمت:
 4. نشانی محل خدمت:
 5. تلفن محل خدمت:
 6. نشانی پست الکترونیک: ???@iums.ac.ir
 7. نشانی یا تلفن برای دسترسی سریع و پیامهای فوری:
 1. درصورتیکه طرح دهنده دارای سمتهای اجرایی در داخل یا خارج محیط دانشگاه میباشند جدول زیر را تکمیل نمایند
عنوان سمت نشانی محل کار تاریخ شروع فعالیت در این سمت تلفن محل کار
 
 1. درجات علمی و سوابق تحصیلی طرح دهنده به ترتیب از لیسانس به بعد ذکر گردد
درجه تحصیلی رشته تحصیلی وتخصصی دانشگاه یا محل تحصیل کشور سال دریافت
 
 1. آیا تا کنون دوره های روش تحقیق را گذرانده اید؟    بلی --  خیر--       در صورت پاسخ مثبت، جدول زیر را تکمیل فرمایید.
سطح دوره ونوع آموزشهای ارائه شده تاریخ محل برگزاری دوره
 

 
 1. سابقه طرحهای تحقیقاتی که طرح دهنده قبلا در آن همکاری داشته  ویا هم اکنون درحال اجرادارد ، ذکر شود.
عنوان طرح محل اجرا مدت اجرا وضعیت طرح نوع همکاری
 
 1. مشخصات همکاران اصلی3 طرح :
ردیف نام و نام خانوادگی شغل درجه علمی نوع همکاری امضای همکار

قسمت چهارم – اطلاعات مربوط به طرح پژوهشی
 1. عنوان طرح به فارسی :
 
 
 
 1. عنوان طرح به انگلیسی :
 
 
 
 1. نوع طرح :
 

کاربردی4                                بنیادی5                    بنیادی-کاربردی                     جامعه نگر6(HSR) 7
 

ترجمان دانش
 
 1. بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح (اشاره به مشکل و نیاز جامعه یا جامعه مخاطب – WHY ) : (درصورت نیاز میتوانید از صفحات اضافه استفاده نمایید.)
 
 
1-
2-
3-
 
 
17و ج- اطلاعات مربوط به مخاطبان طرح (to Whom )
 
مخاطب به فرد، گروه، سازمان یا نهادی اطلاق می گردد که بتواند از نتایج طرح به طور مستقیم استفاده کند.
لطفا موارد را به طور دقیق مشخص نمایید
بیماران و/یا مردم
 
مدیران و سیاست گذاران
 
ارایه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی شامل پزشکان، دندانپزشکان، ‌داروسازان، پیراپزشکان،‌ پرستاران ، ماماها و ...
 
سایر مخاطبین دولتی
 
سایر موارد (مانند مدیران صنعت و بخش تجاری، مهندسین، کارشناسان و ...)
 

 
د- اطلاعات مربوط به روش های انتقال پیام (How)
 
 
 روش انتشار (با توجه به نوع مخاطب طرح، یک یا چند مورد زیر را به عنوان روش انتشار انتخاب نمایید)
تهیه خلاصه یک-سه
تشکیل جلسه با ذینفعان
کارگاه اموزش ثبت داده ها
معرفی در رسانه‌ها
ارسال گزارش برای گروه‌های هدف
تدوین دستور العمل اجرایی جدید
انتشار راهنمای  ثبت داده ها
تدوین راهنمای بالینی/ سلامت
 
گزینه سیاستی     
چاپ مقاله
چاپ کتاب
 
 
 
 
 
 1. سابقه طرح و بررسی متون :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. فهرست منابعی که در بررسی متون استفاده شده است (بترتیب ورود در متن درج گردد) :
 
 

 
 


 
 1. اهداف اصلی طرح8 :
 
 
 
 1. اهداف فرعی طرح9 :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. اهدف کاربردی طرح10 :
 
 
 
 
 
 
 
 1. فرضیات11 یا سوالات پژوهش (باتوجه به اهداف طرح) :
 

 
 1.  نوع مطالعه را مشخص فرمایید و در قسمت روش اجرا موارد مقابل بند مورد اشاره را توضیح دهید.
محل علامت نوع مطالعه مواردی که الزاما بایستی در روش اجرای طرح توضیح داده شود
بررسی بیماران (Case series ) تعریف بیماری - جمعیت مورد مطالعه - محلهای مورد مطالعه
بررسی مقطعی(Cross  sectional ) جمعیت مورد مطالعه - نام متغیرهای وابسته و مستقل - روشهای نمونه‏گیری
مطالعه مورد/شاهد(Case / control ) تعریف گروه بیماران و چگونگی انتخاب آنان - تعریف گروه کنترل و چگونگی انتخاب آنان - نسبت شاهد به مورد -  نام متغیر مستقل اصلی که مورد بررسی قرار‏می‏گیرد
مطالعه هم گروهی(Cohort) بصورت آینده نگر (Prospective)یا گذشته نگر (Retrospective):  تعریف جمعیت مورد مطالعه  - تعریف دقیق مواجهه  - تعریف دقیق Outcome -  نحوه مقابله با Loss
مطالعه مداخله ای(interventional ) و یا کارآزمایی بالینی (clinical trial  ) نوع مطالعه  - نوع نمونه انسانی یا حیوانی - تعریف‏ نحوه مداخله و میزان‏ دقیق‏آن (طول‏مدت‏,‏دوز مورد مصرف‏و …) - وجودگروه کنترل   - نحوه تقسیم در گروه های مختلف (Allocation ) - نحوه کورکردن مطالعه  - نحوه مقابله با خروج نمونه ها از مطالعه (Loss وwithdrawal ) -  تعریف دقیق پیامد (‏outcome )
مطالعات علوم پایه ( Experimental) تعریف دقیق سیر اجرا - تعریف دقیق بررسی نتایج
مطالعه برای ساخت دارو یا وسائل تعریف دقیق دارو یا لوازم - آیا مشابه خارجی دارد در صورت وجودکاتالوگ آن پیوست باشد  - موارد مصرف - نحوه تایید دستگاه یا دارو
راه اندازی یک روش یا سیستم علمی/اجرایی
بررسی تستها تعریف دقیق انجام تست - تعریف دقیق تست Gold standard -  نحوه پذیرش بیماران وافراد سالم
بررسی روشها مشخصات دقیق روش موردنظر - مشخصات دقیق روش مرسوم (routine ) -تعریف دقیق تفاوتها -  نحوه پذیرش بیماران وافراد سالم
مطالعات کیفی تعریف دقیق گروههای مورد نظر نحوه اجرای جلسات و هدایت بحثها -  معرفی گردانندگان جلسات و تخصص آنها نحوه نتیجه گیری
مطالعات مدیریت سیستم بهداشتی مشکل چیست؟ اطلاعات لازم برای بررسی مشکل کدامند؟
طراحی نرم افزار برنامه مورد استفاده برای طراحی محتویات برنامه نرم افزاری کاربردهای نرم افزار
 
 1. روش اجرا : (باتوجه به بند قبل موارد لازم برای هرنوع مطالعه را در این قسمت شرح دهید و درصورت نیاز میتوانید از صفحات اضافه استفاده نمایید)
 1. مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه جمع آوری آن:
 
 
 
 
 
 
 
 1. روش محاسبه حجم نمونه و تعدادآن:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ملاحظات اخلاقی12 :
 
 
 
 
 
 
 
 1. محدودیتهای اجرایی طرح وروش کاهش آنها :
 
 
 
 1. جدول متغیرها :
ردیف عنوان متغیر نوع متغیر کمی کیفی تعریف علمی - عملی نحوه اندازه گیری مقیاس
مستقل وابسته پیوسته گسسته اسمی رتبه‏ای

 
 1. پیش بینی کل زمان لازم برای اجرای کامل طرح به ماه :
 1. جدول زمان بندی مراحل اجرای طرح13
زمان اجرا به ماه
ردیف فعالیتهای اجرائی زمان کل
توجه :
 1. زمان طراحی پیش نویس طرح و تکمیل این فرم جزو زمان اجرای طرح محسوب نمیشود.
 2. دریافت گزارشها با توجه به جدول گانت مصوب صورت میپذیرد. بنابر این لازم است مجری طرح زمان ارائه گزارشات طرح را در این جدول مشخص نماید.
 3. زمان شروع طرح بعد از تصویب آن، با هماهنگی مدیر اجرایی طرح و حوزه مدیریت امور پژوهشی و از هنگام تامین اعتبار در نظر گرفته میشود.

قسمت سوم – اطلاعات مربوط به هزینه‏ها

 1. هزینه کارمندی (پرسنلی) باذکر مشخصات کامل و میزان اشتغال هرفرد و حق الزحمه آنها :
ردیف نوع فعالیت نام فرد یا افراد رتبه علمی تعداد افراد کل رقم حق الزحمه برای یک نفر جمع کل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. هزینه آزمایشها وخدمات تخصصی که توسط دانشگاه ویا دیگر موسسات صورت می گیرد:
موضوع آزمایش یا خدمات تخصصی مرکزسرویس دهنده تعداد کل دفعات آزمایش هزینه برای هر دفعه آزمایش جمع ( ریال )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع هزینه های آزمایشها
 
 
فهرست وسایل و موادی که باید از اعتبار این طرح از داخل  یا خارج کشور خریداری شود:
 
 1. وسایل غیرمصرفی:
نام دستگاه کشورسازنده شرکت سازنده شرکت فروشنده ایرانی تعداد لازم قیمت واحد قیمت کل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. موادمصرفی:
نام ماده کشورسازنده شرکت سازنده شرکت فروشنده ایرانی تعدادیامقدار لازم قیمت واحد قیمت کل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هزینه مسافرت :
مقصد
تعداد مسافرت در مدت اجرای طرح و منظور آن نوع وسیله نقلیه تعداد افراد هزینه به ریال
 
 
 
 
 
 
 
جمع هزینه های مسافرت ریال
 
هزینه های دیگر
هزینه های تکثیر اوراق                                                                          ریال
سایر موارد                                                                          ریال
 
جمع هزینه های طرح :
هزینه پرسنلی ................................ ریال هزینه مسافرت ................................ ریال
هزینه آزمایشها و خدمات تخصصی ................................ ریال هزینه های دیگر ................................ ریال
هزینه مواد و وسایل مصرفی ...............................  ریال ...............................  ریال
هزینه وسایل غیر مصرفی ...............................  ریال جمع کل ...............................  ریال
 
مبلغی که از منابع دیگر کمک خواهد شد و نحوه مصرف آن :                                ………………………….ریال
باقیمانده هزینه های طرح که تامین آن درخواست می شود :                               ………………………….ریال
 
با مطالعه قسمت اول این فرم و رعایت مفاد آن بدینوسیله صحت مطالب مندرج در پیش نویس را تائید مینماید واعلام میداردکه این تحقیق صرفا به صورت
 • یک طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  بصورت مشترک با ……
 • در قالب پایان نامه در ……
ارائه شده است.
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                       نام ونام خانوادگی
                                                                                                                                             امضای مجری یا مجریان طرح

دفعات مشاهده: 3706 بار   |   دفعات چاپ: 272 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر