دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 127170
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 17043
بازدیدهای روز جاری: 17043
کاربران حاضر در پایگاه: 0
به روزرسانی: 1400/3/3

مشخصات و توانمندی های پژوهشگران مرکز

 | تاریخ ارسال: 1397/6/24 | 


هسته پژوهشی اختلالات جنسی
سرپرست گروه دکتر مهرداد افتخار؛ روانپزشک؛ دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت روان و دانشکده پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران Eftekhar.m@gmail.com    رزومه
دبیر گروه دکتر کاوه علوی؛ روانپزشک؛ استادیار مرکز تحقیقات بهداشت روان و دانشکده پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران kavehalavi@yahoo.com
گروه پژوهشی دکتر منصور صالحی؛ روانپزشک؛ دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت روان و دانشکده پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران mansoursalehi@gmail.com
دکتر مرتضی ناصربخت؛ متخصص پزشکی اجتماعی؛ استادیار مرکز تحقیقات بهداشت روان؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران mnaserbakht@gmail.com
دکتر هادی رنجبر، دکترای پرستاری، استادیارمرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران Hadiranjbar.n@gmail.com
مژگان تابان، روانشناس، کارشناس مسئول پژوهش، مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران Taban.mozhgan@gmail.com
دکتر مسعود احمدزاد اصل؛ روانپزشک؛ استادیار دانشکده علوم رفتاری (انستیتو روانپزشکی تهران) و مرکز تحقیقات بهداشت روان؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران Ahmadzadasl.m@iums.ac.ir
دکتر بهروز بیرشک؛ روان‌شناس؛ دانشیار دانشکده علوم رفتاری (انستیتو روانپزشکی تهران) و مرکز تحقیقات بهداشت روان؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران behroozbirashk@gmail.com
خدیجه محسن‌نیا؛ کارشناس مددکاری، دانشکده علوم رفتاری (انستیتو روانپزشکی تهران)؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران

هسته پژوهشی سلامت روان اجتماع
سرپرست گروه دکتر مرتضی ناصربخت mnaserbakht@gmail.com رزومه  
دبیر گروه دکتر امبرحسین جلالی ندوشن Jalali.ah@iums.ac.ir
گروه پژوهشی دکتر جعفر بوالهری bolharij@yahoo.com
دکتر مریم رسولیان Rasoulian.m@gmail.com
دکتر مسعود احمدزاد اصل Ahmadzadasl.m@iums.ac.ir
دکتر مرضیه نجومی Nojomi.m@iums.ac.ir
دکتر نوشین خادم الرضا Khademolreza.n@iums.ac.ir
دکتر احمد حاجبی Hajebi.ahmad@gmail.com
دکتر لیلا قالیچی Ghalichee.l@yahoo.com

هسته پژوهشی مدیریت دانش و انفورماتیک در سلامت روان
سرپرست گروه دکتر لیلا قالیچی Ghalichee.l@yahoo.com رزومه 
دستیار گروه دکتر هما محمدصادقی hovida@yahoo.com
گروه پژوهشی دکتر مازیار مرادی Moradilakeh.m@iums.ac.ir
دکتر لیلا قالیچی Ghalichee.l@yahoo.com
دکتر هما محمد صادقی hovida@yahoo.com
دکتر سید وحید شریعت Vahid.shariat@gmail.com
دکتر احمد حاجبی  Hajebi.ahmad@gmail.com
دکتر کاوه علوی kavehalavi@yahoo.com
مژگان تابان Taban.mozhgan@gmail.com

هسته پژوهشی اختلالات خلقی
سرپرست گروه دکتر امیر شعبانی، استاد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران Am.shabani@g.mail.com رزومه  
دستیار گروه دکتر بهنام شریعتی، استادیار گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران behnamshariatimd@gmail.com
گروه پژوهشی دکتر بنفشه غرایی رئیس زیرگروه اختلالات افسردگی Gharraee.b@iums.ac.ir
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی دبیر زیرگروه اختلالات افسردگی Lavasani.f@gmail.com
دکتر امیر شعبانی رئیس زیر گروه اختلالات دوقطبی Am.shabani@g.mail.com
دکتر بهنام شریعتی دبیر زیرگروه اختلالات دوقطبی behnamshariatimd@gmail.com
دکتر اسما عاقبتی، دکتر احمد عاشوری ، دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر الهام شیرازی، دکتر بهروز بیرشک، دکتر مسعود احمدزاد اصل، دکتر فاطمه کاشانی‌نسب، دکتر محمد رضا نجارزادگان، المیرا آریاناکیا، دکترامین خیرالهی، دکتر شیوا ثریا، دکتر لیلا کمال زاده، دکتر فاطمه هاید، دکتر فاطمه زارعین

هسته پژوهشی اختلالات عصب شناختی
سرپرست گروه دکتر سید وحید شریعت Vahid.shariat@gmail.com رزومه 
دستیار گروه دکتر محمد قدیری وصفی Ghadiri_mahamad@yahoo.com
گروه پژوهشی دکتر بهنام شریعتی، دکتر کاوه علوی، دکتر عاطفه قنبری، دکتر الهام شیرازی، دکتر فاطمه سادات میرفاضلی، دکتر آذین احمدزادهدفعات مشاهده: 2852 بار   |   دفعات چاپ: 393 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر