دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 127126
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 12269
بازدیدهای روز جاری: 12269
کاربران حاضر در پایگاه: 1
به روزرسانی: 1400/3/3

اعضای کمیته راهبری

 | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 
عکس نام سمت ایمیل رزومه سامانه علم سنجی
دکتر سید کاظم ملکوتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
استاد روانپزشکی
 
Malakouti.kiums.ac.ir
دکتر احمد حاجبی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
استاد روانپزشکی
hajebi.aiums.ac.ir
دکتر فرناز اعتصام عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار طب روان تنی
 fa.etesamgmail.com
دکتر کوروش سایه میری مدیر گروه آمار زیستی sayehmirirazi.tums.ac.ir
دکتر محسن رضائیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
استاد اپیدمیولوژی
Moeygmr۲yahoo.co.uk
دکتر بهروز قنبری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
استادیار پژوهش محور
Ghanbari.biums.ac.ir
دکتر عباس شیخ طاهری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشیار مدیریت اطلاعات سلامت
sheikhtaheri.aiums.ac.ir
دکتر مرجان فتحی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
دانشجوی پسا دکترا
Fathi.maiums.ac.ir
آیدا قائم مقام کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی Farahani.aiums.ac.ir

دفعات مشاهده: 788 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر