دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 127126
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 12269
بازدیدهای روز جاری: 12269
کاربران حاضر در پایگاه: 2
به روزرسانی: 1400/3/3

اقدامات

 | تاریخ ارسال: 1399/5/27 | 
روش های اجرایی استاندارد (SOP)
غالبا اطلاعات موجود در سوابق بیمارستانی در موارد آسیب به خود و اقدام به خودکشی محدود و گاهی ناقص است. دستیابی به استاندارد سازی و یکنواختی ثبت به اطمینان به صحت و امکان مقایسه داده های اقدام به خودکشی در بیمارستان های تحت پوشش کمک می کند.
برای تهیه راهنمای شیوه گردآوری داده ها، تشخیص پرونده ، داده ها و فرآیند تجزیه و تحلیل سیستم ثبت، تلاش بر این بوده که روش های اجرایی استاندارد (SOP) مطابق با امکانات موجود (مانند بودجه، حضور روانپزشک در بیمارستان، محدودیت زمان کاری کارشناس ثبت، توانمندی های مورد نیاز، تراکم بیمار در بیمارستان، ...) تدوین شود.
کمیته راهبری
  • کمیته راهبری متشکل از مجری / مجریان طرح، همکار/ همکاران طرح، اپیدمیولوژیست، کارشناس هماهنگ کننده، مسئول رجیستری و متخصص نرم افزار خواهد بود.
  • اعضای کمیته بنا به اقتضا به طور منظم پیش از شروع طرح هر دو هفته یکبار و بعد از شروع طرح هر ماه یک جلسه خواهند داشت.
  • پس از هر جلسه گزارش به صورت صورتجلسه تهیه شده و در اختیار اعضای کمیته قرار خواهد گرفت.
  • پیگیری مصوبات بعهده کارشناس هماهنگ کننده خواهد بود.
  • هر یک از همکاران طرح مسئول نظارت بر اجرای صحیح طرح در حوزه فعالیت خود هستند.
  • نظارت بر داده های گردآوری شده در ستاد اجرای طرح انجام خواهد شد.

دفعات مشاهده: 573 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر